X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
ای یک دله ، صد دله ، یک دله کن/مهردگران را ز دل خود یَله کن                         یک صبح به اخلاص بیابردرِما/بر نیایداگر کام تو،ازما گِله کن
تمام حقوق این پایگاه و مطالب آن متعلق به [مفاتح الغیب]وکلیه مطالب تحت حمایت قانون کپی رایت بوده وهرگونه کپی شرعاحرام وقابل پیگرد قانونی می باشد

دستور جهت باز کردن بخت و روزی:

دستور زیر جهت باز کردن بخت و روزی و کارگشایی و گره گشایی و رهایی از فقر و فلاکت و تنگدستی و باطل کردن هر گونه سحر و جادو از کار و کسب ومال و اموال و دارایی و زمین و بخت هرمرد و زن بسیار مجرب و نافع می باشد .
یک عدد خشت خام یعنی خشت معمولی که پخته نشده باشد تهیه کرده و در پارچه سفید پیچیده و نزد استاداهل فن ببرید تا ایشان دعای مربوطه را بخواند و نیت کند که : باز کردم هر سحر و جادویی و گره ای که شده است برای بخت و روزی و کار و کسب و زندگانی فلان زاینده فلا ن به حرمت آیات قرآن .


(فلان اول نام شخص مورد نظر که برایش جادو انجام داده اند و فلا ن دوم نام مادر همان شخص می باشد.)

ازاین مرحله به بعد تا 40 (چهل) روز پس از اتمام کار ، شخص نباید لباس سیاه بپوشد و لباس زیرپوش او نیز به هیچ وجه مشکی نباشد .

پس از این مرحله نوبت به خواندن قرآن و فوت کردن به همان خشت میرسد. این عمل که طریقه صحیح آن در زیر بیان می شود باید توسط قرآن خوان با تجربه ونیازمند انجام پذیرد . البته منظور قاریان معروف قرآن نیستند . بلکه منظور کسی است که قرآن را صحیح و درست بخواند و آیات و کلمات قرآن را خدای ناکرده اشتباه نخواند. افرادی که نمازهای عقب افتاده مرحوم شدگان را می خوانند و اجرت دریافت می کنند یا برای آنها قرآن تلاوت می کنند برای این کار مناسب می باشند.

البته هر فردی هم که بتواند صحیح بخواند و نیازمند هم باشد ، مناسب می باشد.

پس از اتمام کار نیز باید از ایشان قدر دانی شود و اجرت و شیرینی زحمات ایشان تمام و کمال پرداخت شود. درصورتی که نتوانستید چنین شخصی را پیدا کنید میتوانید خودتان بخوانید به این شرط که در حین خواندن قرآن مقداری پول متناسب با دستمزد شخصی که این عمل را انجام می دهد زیر زانو یا، ران خویش قرار دهید تا پس از اتمام خواندن قرآن به مستمند و مسحق واقعی بدهید .

اما شیوه صحیح قرائت قرآن و دمیدن به خشت به طریقه زیر می باشد:

اکنون 43(چهل و سه) مرتبه سوره مبارکه یونس باید توسط خواننده قرآن به این خشت افسون شده ، خوانده شود. خواننده قرآن مذکور نیز نباید در حین عملیات قرآئت قرآن لباس مشکی برتن داشته باشد. خشتی را که در پارچه سفید پیچیده بودید با احتیاط کامل جهت جلوگیری از شکستن و خورد شدن آن، جلوی روی خود گذاشته و نیت کنید که : باز کردم هر سحر و جادویی که شده است از کار و کسب و بخت و روزی فلان زاینده فلان به حرمت این آیات قران .

در حین خواندن هر سوره ، باید سه مرتبه نیت بالا را تکرار کنید یعنی در اول و وسط و آخر هر سوره ، نیت را تکرار کنید و هر دفعه به آرامی به خشت مورد نظر فوت کنید تا 43 مرتبه به همین روش سوره مبارکه یونس خوانده شود.

پس از اینکه 43 مرتبه سوره مبارکه یونس طبق دستور بالا خوانده شد و به خشت دمیده شد ، عملیات قرآئت قرآن به پایان رسیده است و اجرت و شیرینی شخص قاری قرآن را پرداخت نموده واز وی تشکر نمائید .

در این مرحله خود شخص که برای او سحر و جادو شده است و قصد باز کردن سحر و جادو و گره از کار وی را دارید باید اعمالی به طریقه زیر انجام دهد .

تأکید می شود که این کار فقط توسط خود شخصی انجام شود که قصد باز کردن بخت و روزی او را دارید .

صبح زود قبل از طلوع آفتاب با بدن پاک و با وضو ،خشت را با احتیاط برداشته و کنار دریا یا روخانه ای که آب در آن جریان دارد بروید . اگر پای رودخانه رفتید که همانجا می توانید وضو بگیرید ولی مکان آن باید غصبی نباشد و یا اگر صاحب دارد ، از صاحب آن اجازه بگیرید.

3 نماز 2 رکعتی باید درآن مکان بخوانید به روش زیر:

یک نماز ، نماز حاجت می باشد که مانند نماز صبح و 2 رکعتی است و به این نیت بخوانید که باز کردم هر سحر و جادو و گره ای که شده است از مال و اموال و بخت و روزی و زندگی و کار و کسب و ... فلان زاینده فلان .

یک نماز ، نماز حق مکان می باشد که مانند نماز صبح و 2 رکعتی است و جهت شادی روح صاحبان کنونی یا صاحبان قبلی این زمین کنار رودخانه یا افرادی که قبلا در آنجا کشت و زرعی داشته اند خوانده می شود