ای یک دله ، صد دله ، یک دله کن/مهردگران را ز دل خود یَله کن                         یک صبح به اخلاص بیابردرِما/بر نیایداگر کام تو،ازما گِله کن
تمام حقوق این پایگاه و مطالب آن متعلق به [مفاتح الغیب]وکلیه مطالب تحت حمایت قانون کپی رایت بوده وهرگونه کپی شرعاحرام وقابل پیگرد قانونی می باشد

 

تازه با برادرش ازدواج کرده بود هنوزعقد بودند.  

شوهرش اهل جنگ وجهاد بود.

برای اولین بارکه آمدندمنزل پدرشوهرش.

اورا کنارکشید وگفت اگه برادرت شهید بشه بامن ازدواج میکنی!!!!!؟؟؟؟

آن رزمنده مخلص درراه پاسداری ازدین ،ملت ووطنش شهید شد.

دراولین شالگرد شهادتش زنش بچه شوهردومش را درآغوش داشت.

واو سالهاست درعین ناباوری می پرسدچرا............؟    

وهم چون مولایش علی (ع) چاره ای ندارد جزاینکه بگوید َصَبَرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا (صبر می کنم مثل اینکه استخوان درگلووخار درچشمم باشد )