ای یک دله ، صد دله ، یک دله کن/مهردگران را ز دل خود یَله کن                         یک صبح به اخلاص بیابردرِما/بر نیایداگر کام تو،ازما گِله کن
تمام حقوق این پایگاه و مطالب آن متعلق به [مفاتح الغیب]وکلیه مطالب تحت حمایت قانون کپی رایت بوده وهرگونه کپی شرعاحرام وقابل پیگرد قانونی می باشد

لیست خواهرانی که به ما معرفی شده اند


معرفی شده ها   

رادراین قسمت به اطلاع آقایان محترم درجستجوی همسر می رسانیم درصورت انتخاب کافی است شماره ردیف مورد نظررا همراه با معرفی اجمالی خودشان اعلام نمایند تا به اطلاع خواهرمورد نظررسانده ودرصورت موافت واجازۀ ایشان وخانوادۀ محترمشان مراحل بعدی را انشاء الله دنبال نماییم.


 قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: رکعتان یصلّیهما متزوّج أفضل من رجل عزب یقوم لیله و یصوم نهاره.

پیامبر خدا (ص) فرمود: دو رکعت نماز که مرد همسردار مى‏ گزارد، بهتر از قیام شبانه و روزه‏ دارى مرد بى‏ همسر است‏


و قال صلّى اللَّه علیه و آله: من ترک التّزویج مخافة العیلة فلیس منّا.
پیامبر (ص) فرمود: هر که از ترس تنگدستى ازدواج نکند از ما نیست‏


عن الباقر علیه السّلام: حدّثنی جابر بن عبد اللَّه أنّ النّبیّ صلّى اللَّه علیه و آله قال: من تزوّج امرأة لمالها و کله اللَّه إلیه، و من تزوّجها لجمالها رأى فیها ما یکره، و من تزوّجها لدینها جمع اللَّه له ذلک.
امام باقر (ع) فرمود: جابر بن عبد اللَّه براى من نقل کرد که پیامبر (ص) فرمود: هر که با زنى به خاطر مالش ازدواج کند خداوند او را به مال وى واگذار خواهد کرد، و هر که با او به خاطر زیبائى ‏اش ازدواج نماید در او چیزى را که خوشایند او نیست خواهد دید، و هر که با وى به خاطر دینش ازدواج کند خداوند تمامى این مزایا را براى او جمع خواهد کرد


 قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إیّاکم و خضراء الدّمن، قیل یا رسول اللَّه! و ما خضراء الدّمن؟ قال صلّى اللَّه علیه و آله: المرأة الحسناء فی منبت السّوء.
 رسول خدا (ص) فرمود: از سبزه ‏هائى که بر مزبله ‏ها مى‏روید پرهیز کنید. گفتند: اى پیامبر خدا! سبزه‏ هائى که بر مزبله‏ ها مى‏روید چیست؟ فرمود: زن زیبائى که در خانواده بدى رشد یافته است‏


دوستان لطفااطلاعات درخواستی را کامل بفرستند

(سن ،قد ،وزن ،مدرک تحصیلی ، زادگاه ،شهرمحل سکونت  ، وضعیت اشتغال خودتان را وهم چنین شرائط مطلوبی را که برای شریک زندگی خود مد نظر دارید )

هشدارمهم:

به هیچ عنوان نام خانوادگی ، آدرس وتلفن ارسال ننمایید درغیراینصورت مسؤلیت آن متوجه خودشماست وما ازخودسلب مسؤلیت می نماییم.

لیست اسامی

ردیفسنقدوزنوضعیتسکونتمدرکشغلخواسته
130

دوشیزهشیرازف- لددائم
22716353    "اصفهانل
دائم
329


بندرعباس

دائم
421

دوشیزه
ل
دائم
540

دوشیزه

شدائم
638

مطلقهکرج

دائم
727

دوشیزه
 رباطکریملشدائم
83115865دوشیزهکرجف -ل شدائم
939

دوشیزهشهرکردف- لددائم
1026

دوشیزهمشهدل
دائم
1137

دوشیزهنطنزد- م
دائم
1229

دوشیزهتهرانل
دائم
1324

دوشیزه
ل
دائم
1426

دوشیزهتهرانف- ل
دائم
1531

دوشیزهتهرانف -ل شدائم
1628

دوشیزهشیرازل ددائم
1729

دوشیزه


دائم
1829

  ــــــــ   مشهدلخدائم
1920

دوشیزهمشهدد-م
دائم
2032

دوشیزهمشهدف -لددائم
2127

دوشیزهشیروانف- ل
دائم
2227

دوشیزهشیروانل
دائم
2331

دوشیزهسبزوارد-مخدائم
2429

دوشیزهسبزوارد-م خدائم
2530

دوشیزهنیشابورد- م
دائم
2620180
دوشیزهمشهدد- م
دائم
2720165
دوشیزهمشهدد- ج
دائم
2827165
دوشیزهمشهدل
دائم
2923175
دوشیزهمشهدل
دائم
3020160
دوشیزهمشهدد-ج
دائم
313215864دوشیزهفیروزآبادل
دائم
322616570دوشیزهخرم آبادل
دائم
321815755دوشیزهقمد-م
دائم
332916060دوشیزهکرمانشاهف -لددائم
343016758دوشیزهکرجف- لددائم
352816565دوشیزهتهرانف- لد-ج دائم
362615256دوشیزهمشهدلد-جدائم
373516072دوشیزهآبادهسیکل
دائم
383116861دوشیزهمشهدلددائم
393716963دوشیزهمشهدل خدائم
404917070دوشیزهمشهدد-م
دائم
412615660دوشیزهشیرازلددائم
423814044دوشیزهشیرازد- م
دائم
433215555دوشیزهشیرازد- اددائم
4433158
دوشیزهشاهرودف د
دائم
452915555دوشیزهتهرانف - لددائم
462716663دوشیزهشیرازف - ل
دائم
473114742دوشیزهمشهدف - لددائم
483016653دوشیزهکرمانشاهلخدائم
493317875دوشیزهزاهدانل
دائم
503516463دوشیزهشهرکردف - ل
دائم
513416471دوشیزهاصفهانلددائم
5229158
دوشیزهمازندراند - م
دائم
532716860دوشیزه
تهرانل
دائم
542516468دوشیزهتهرانل
دائم
5534165
68دوشیزه
پاکدشتلددائم


تبیین اختصارات:

د-م = دیپلم

د- ج = دانشجو

ل = لیسانس

ف ل = فوق لیسانس

د-ا = دکترا

ش = شاغل است ولی نفرمودند خصوصی یا دولتی

د = شاغل بخش دولتی

 خ = شاغل بخش خصوصی

بازگشت به صفحه اصلی