ای یک دله ، صد دله ، یک دله کن/مهردگران را ز دل خود یَله کن                         یک صبح به اخلاص بیابردرِما/بر نیایداگر کام تو،ازما گِله کن
تمام حقوق این پایگاه و مطالب آن متعلق به [مفاتح الغیب]وکلیه مطالب تحت حمایت قانون کپی رایت بوده وهرگونه کپی شرعاحرام وقابل پیگرد قانونی می باشد

«توجه مهم » 

اخیرا درخواست های زیاد ومکرری ازجانب دوستان مراجعه کننده درخصوص  

چله ازدواج وبخت 

رسیده است وخواستارچله بری بوده اند

محترمانه به عرض می رساند که  به نظر بنده چله ای به نام چلۀ ازدواج وجود خارجی ندارد /والله العالم . 

ارادتمند:تنهای با تنها