ای یک دله ، صد دله ، یک دله کن/مهردگران را ز دل خود یَله کن                         یک صبح به اخلاص بیابردرِما/بر نیایداگر کام تو،ازما گِله کن
تمام حقوق این پایگاه و مطالب آن متعلق به [مفاتح الغیب]وکلیه مطالب تحت حمایت قانون کپی رایت بوده وهرگونه کپی شرعاحرام وقابل پیگرد قانونی می باشد

خرمانتوان خورد ازاین خارکه کِشتیم 

 

                                     دیبا نتوان بافت ازاین پشم که رِشتیم 

برلوح معاصی خط عذری نکشیدیم          

                                              

                                   سرمایه زکف رفت ومتاعی نخریدیم  

                                  ــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــ 

ــ  

افسوس که آنچه برداشتنی است بگذاشته ایم 

 

                                  وآنچه بگذاشتنی است برداشته ایم